The Chesterfield Brand Ochranný sprej pro fixaci barvy 150 ml

Neohodnoceno

Někdy se může stát, že se barva koženého výrobku přenese na oblečení. Zejména v kombinaci s teplým počasím a potem se pravděpodobnost přenosu barvy zvyšuje. U kožených doplňků značky The Chesterfield Brand dochází k přenosu barvy nejčastěji u tašek vyrobených z voskované kůže a z prané voskované kůže. Přenosu barvy lze zabránit ošetřením tašky či batohu ochranným sprejem pro fixaci barvy značky The Chesterfield Brand. 

Dostupnost Skladem
Kód: C01.2002
440 Kč
The Chesterfield Brand Ochranný sprej pro fixaci barvy 150 ml
Neohodnoceno

Návod k použití:

Už se vám někdy stalo, že vám vaše kožená taška zabarvila oblečení? S Ochranným sprejem pro fixaci barvy The Chesterfield vrand je toto minulostí! Nastříkejte vaši koženou tašku, batoh či jiný kožený doplněk sprejem ze vzdálenosti 20 cm. Počkejte alespoň 6 hodin, než sprej zaschne. Sprej můžete aplikovat opakovaně. 

Složení:

607-022-00-5 ETHYL ACETATE, 603-117-00-0 PROPANE-2-OL, 607-025-00-1 N-BUTYL

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Tlakový obal: při zahřátí může dojít k explozi. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při opakované expozici může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Obsah/obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Doplňkové parametry

Kategorie: Péče o kůži
Barva: neutrální